Raad voor Volksgezondheid: ‘Sta Patiënt Toe Medicijnen Online Te Bestellen’

 In Nieuws

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt dat minister Bruins (Medische zorg) patiënten moet toestaan online geneesmiddelen in het buitenland te bestellen voor eigen gebruik. Dat melden ze in het NRC bij monde van Bas Leerink en Jan Kremer, beiden raadslid van de RVS.

Als het bestellen op recept van een arts gebeurt, is het beter, sneller en goedkoper. Dat staat in het advies Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen dat de raad eind 2017 heeft gepubliceerd.

De discussie rond dit onderwerp laaide opnieuw op door een recent onderzoek van de Consumentenbond. Daarin toonden redacteuren aan hoe gemakkelijk het is om illegaal geneesmiddelen via internet te bestellen en thuisbezorgd te krijgen. Het zette Kamerlid Arno Rutte (VVD) ertoe aan om minister Bruins om een reactie te vragen.

Betuttelend

De discussie is niet nieuw. In 2004 sprak de Tweede Kamer er al over in het kader van de nieuwe geneesmiddelenwet. In het verslag staat: ‘De leden van de D66-fractie vragen of het verbod op invoer ook het verbod op invoer voor persoonlijk gebruik betreft, bijvoorbeeld van geneesmiddelen die via internet zijn besteld. Is dit wel praktisch uitvoerbaar en niet al te betuttelend?’

De toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Johannes Hoogervorst, antwoordde toen dat dit niet het geval was: voor eigen gebruik mochten geneesmiddelen in- of uitgevoerd worden. In de huidige Geneesmiddelenwet is echter een voorwaarde toegevoegd: de patiënt moet de geneesmiddelen persoonlijk over de grens brengen. Daardoor is het afleveren van via internet bestelde geneesmiddelen verboden.

Redenen om medicijnen via internet te bestellen

Maar patiënten kunnen goede redenen hebben om een geneesmiddel via internet te bestellen, stellen Leerink en Kremer van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een middel kan in Nederland bijvoorbeeld niet leverbaar zijn, maar ergens anders wel.

Ook kan het zo zijn dat een medicijn ten laste komt van het eigen risico of dat een medicijn (deels) niet wordt vergoed, bijvoorbeeld in geval van middelen als Fampyra (MS), Concerta (ADHD) of Propecia (haaruitval).

Door patiënten toe te staan online medicijnen te bestellen, is controle op de kwaliteit van de online handel in geneesmiddelen mogelijk. Van in Europa bestelde middelen kan sinds kort eenvoudig de echtheid vastgesteld worden. Dit jaar is namelijk de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) van kracht geworden, waardoor de verpakking van ieder geneesmiddel in de Europese Unie een uniek serienummer heeft dat is vastgelegd in een centrale database.

Zware medicijnen

Het huidige verbod op bestellen van geneesmiddelen in het buitenland is niet meer van deze tijd. Het drijft patiënten richting het illegale circuit zodra een middel in Nederland niet (meer) beschikbaar is of hier duurder is, concluderen Leerink en Kremer. Dat de Consumentenbond via het internet gemakkelijk aan ‘zware medicijnen’ kon komen, laat daarnaast zien dat het verbod überhaupt niet te handhaven is. Deze betutteling past niet bij overheidsbeleid dat gericht is op het versterken van de autonomie van de patiënt.

Recommended Posts

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.