Arts Mag Medicatie Tijdelijk Online Voorschrijven

 In Covid-19, Nieuws

Vanwege het coronavirus moeten arts en patiënt direct contact zo veel mogelijk vermijden. Om die reden mogen artsen – in elk geval tijdelijk – medicijnen weer online voorschrijven. Er gelden wel een paar spelregels. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Een belangrijke voorwaarde voor het voorschrijven van medicijnen via internet is dat de voorschrijver de patiënt eerder persoonlijk heeft ontmoet. Er moet dus sprake zijn van een zogenaamde ‘behandelrelatie’. Ook moet de voorschrijver de medicatiehistorie van de patiënt kennen.

Door een recept uit te schrijven via een online videoconsult kan fysiek contact worden voorkomen. Daarmee kan de verspreiding van het coronavirus verder worden beperkt. Zolang deze situatie duurt geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ruimte aan artsen voor het online voorschrijven in de volgende omstandigheden:

• Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer/vervanger/voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien.
• In alle gevallen informeert de waarnemer/vervanger/voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

Overmacht

In geval van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

De toestemming voor het online voorschrijven van medicijnen is tijdelijk en geldt van 10 december 2020 tot 1 maart 2021. Daarna zal de Inspectie bekijken of verlenging noodzakelijk is.

Actuele berichten

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.