Ruim 70 Procent Patiënten Klaar Voor Zorg Op Afstand

 In Nieuws

Ruim 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 1.228 patiënten. Deze uitkomst staat haaks op de opvatting van sommige medisch specialisten die menen dat veel patiënten nog niet klaar zijn voor eHealth-oplossingen.

De voordelen van eHealth worden door het grote merendeel van de ondervraagden juist gewaardeerd. Zo kunnen patiënten via een betrouwbare online omgeving persoonsgegevens of de status van hun gezondheid doorgeven aan het ziekenhuis.

Ook biedt eHealth de mogelijkheid om thuis video’s te bekijken waarin medische aandoeningen, behandelingen of wondverzorging duidelijk worden uitgelegd.

Verder kunnen patiënten via een videoverbinding rechtstreeks communiceren met een medisch specialist. eHealth ontwikkelt zich snel en gaat volgens de bank een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Zo kunnen patiënten met behulp van eHealth meer de regie voor hun gezondheid nemen.

Steeds minder zorgpersoneel

Het introduceren van zorg op afstand is volgens ABN AMRO noodzakelijk voor de zorgsector. Het personeelstekort loopt tot 2022 op naar 80.000 tot 100.000 medewerkers, terwijl het aantal patiënten – en dus ook de zorgkosten – door de vergrijzing stijgt.

Bij verschillende ziekenhuizen zijn al tijdelijke opnamestops aangekondigd of is het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd worden door ziekenhuizen wel stappen gezet om zorg op afstand te verlenen, maar dit zijn nog kleine stapjes. Het gaat niet snel genoeg.

De sector heeft richting 2025 als doel dat patiënten, indien zij hiertoe in staat zijn, zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. De bank benadrukt dat deze ambitie met het huidige innovatietempo niet wordt gerealiseerd.

eHealth leidt tot minder ziekenhuisbezoeken en spoedopnames

Om zorg op afstand te realiseren, is samenwerking tussen zorgverleners – huisarts, ziekenhuis en thuiszorg – cruciaal. Zo is het belangrijk dat gegevens goed worden gedeeld en de financiering van de zorg wordt afgestemd op zulke samenwerkingsvormen.

“De voordelen van zorg op afstand zijn zowel voor zorgverleners als patiënten erg groot. Het ziekenhuis kan met minder mensen dezelfde of zelfs betere zorg bieden. De ziekenhuisbezoeken worden beperkt tot situaties waarbij er echt iets aan de hand is. Ook zijn er minder spoedopnames nodig, doordat de gezondheid van patiënten continu wordt gemonitord en er al vroeg kan worden ingegrepen”, zegt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO.

“Voor patiënten is het grootste voordeel dat hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Zorg op afstand bespaart daarnaast veel tijd, is minder belastend voor naasten en geeft patiënten meer controle. Hierdoor voelen zij zich minder patiënt.”

Recommended Posts

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.