Ruim 1 Op 5 Nederlanders Vraagt Online Herhaalrecept Aan

 In Nieuws

Ruim 1 op de 5 Nederlanders (22%) heeft in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Het maken van een afspraak online doet ruim 1 op de 10 volwassenen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Belevingen’ van het CBS.

Onder eHealth worden online toepassingen verstaan die de gezondheid of gezondheidszorg ondersteunen. In het onderzoek Belevingen is in 2018 het gebruik van specifieke eHealth-toepassingen gemeten en zijn de meningen over dit onderwerp gepeild.

Online herhaalrecept niet altijd mogelijk

Van de ondervraagden geeft bijna de helft aan dat het mogelijk is om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen. Een derde weet niet of het kan. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, zegt 45 procent dit ook wel eens te doen. Omgerekend is dit 22 procent van de volwassen bevolking.

Als het mogelijk is om een online herhaalrecept aan te vragen, maakt meer dan 50 procent van de 55- tot 75-jarigen hier gebruik van. Bij de 55-minners ligt dit tussen de 33 en 41 procent.

Tweederde overweegt online herhaalrecepten aan te vragen

Van de volwassenen die niet de mogelijkheid hebben om herhaalrecepten aan te vragen, niet weten of dat kan, of er nog geen gebruik van hebben gemaakt, zegt bijna tweederde bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. De bereidheid is lager naarmate mensen ouder zijn. Met 26 procent zeggen mensen van 75 jaar of ouder het minst vaak dat zij bereid zijn om in de toekomst online een herhaalrecept aan te vragen.

Ouderen en vrouwen geven minder vaak aan bereid te zijn om verschillende eHealth-toepassingen in de toekomst te gebruiken. Tegelijkertijd geeft een groter aandeel van deze groepen aan al van deze toepassingen gebruik te maken.

Vrouwen maken vaker online afspraak met huisarts

Bijna 4 op de 10 volwassenen zegt via internet een afspraak met de huisarts te kunnen maken. Ongeveer een derde van deze groep maakt hier ook gebruik van. Dit is 12 procent van alle volwassenen. Vrouwen maken vaker (36 procent) via internet een afspraak met de huisarts dan mannen (29 procent) als deze mogelijkheid er is.

Tweederde bereid om online afspraken te gaan maken

In totaal is 64 procent van de mensen die online geen afspraken met de huisarts maakt of deze niet kan maken, bereid dit in de toekomst wel te doen. Een op de vijf geeft aan dit niet te gaan doen en de overige 16 procent houdt de mogelijkheid open en zou het in de toekomst misschien wel gaan doen. Mannen (69 procent) en hoogopgeleiden (77 procent) zijn vaker bereid om online afspraken te maken dan vrouwen en laagopgeleiden (60 procent en 45 procent).

bereidheid-gebruik-ehealth-toepassingen

Liever mailen dan videobellen met huisarts

Eén op de 4 Nederlanders zegt via mail of website met vragen of klachten bij de huisarts te kunnen komen, 9 procent zegt dat dit ook via een videogesprek kan. Ruim 20 procent van de mensen die op de hoogte is van deze mogelijkheid om te mailen, doet dit wel eens. Bijna 1 op de 8 neemt wel eens contact op met de huisarts middels een videogesprek. Op de totale volwassen bevolking gaat het om respectievelijk 5 en 1 procent.

Vier op de 10 mensen die niet van de mogelijkheden om te mailen of contact via de website af weten, deze mogelijkheden niet hebben of gebruiken, zijn hiertoe wel bereid. Bijna 3 op de 10 staan open voor een videogesprek.

Vooral jongeren willen mailen of videobellen met huisarts

Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat jongeren vaker bereid zijn om te mailen of via de website een vraag te stellen dan om dat via een video-gesprek te doen. Het verschil in voorkeur is het sterkst onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar; van hen vindt de helft het geen probleem om vragen te mailen of via de website te stellen, 28 procent vindt video-bellen een optie. Bij de 75-plussers is dit respectievelijk 14 en 9 procent.

Landelijk Schakelpunt

Iedereen in Nederland kan toestemming geven om de eigen medische gegevens ter beschikking te stellen aan huisarts, apotheker of specialist via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een bekende toepassing; iets meer dan acht op de tien volwassenen heeft hiervan gehoord. Vrouwen vaker dan mannen en ouderen vaker dan jongeren. Onder 75-plussers ligt het aandeel dat ermee bekend is op 81 procent.

De belangrijkste redenen waarom mensen geen toestemming geven om gegevens te delen zijn: zorgen over privacy, gebrekkige beveiliging of angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen.

Bron: CBS

Recommended Posts

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.