Nieuwe Medicijnen Sneller Bereikbaar

 In Nieuws

De toegang tot nieuwe medicijnen voor ernstige en vaak zeldzame aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen, wordt beter. Dat heeft minister Bruins (Medische Zorg) besloten.

Bijna alle nieuwe medicijnen worden al vergoed uit het basispakket. Maar als de eisen voor een nieuw middel nog niet 100 procent in orde zijn, kan een fabrikant voortaan onder strenge voorwaarden meer onderzoek doen, terwijl patiënten al toegang krijgen tot een geneesmiddel.

Kwetsbaar

“Dit is goed nieuws voor patiënten,” stelt Bruins. “Door deze regeling krijgen alle patiënten toegang tot de behandeling én vindt er verder onderzoek naar het geneesmiddel plaats. Dit vind ik van groot belang, omdat het gaat om kwetsbare patiënten waarvoor geen andere behandeling is.”

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is het soms lastig aan te tonen dat het middel effectief is en dus voor vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen komen dan niet in het basispakket. Omdat het om patiënten gaat die geen goed alternatief hebben voor een behandeling wil Bruins met zijn besluit (Voorwaardelijke Toelating) de toegang van patiënten tot deze geneesmiddelen verbeteren.

Verlaagde prijs

De minister stelt wel strenge voorwaarden, omdat het gaat om niet-bewezen effectieve zorg. De fabrikant moet daarom met verder onderzoek aantonen dat toelating tot het basispakket verantwoord is. Ook moeten fabrikant, artsen én patiëntenorganisaties samen met een onderzoeksplan komen. Daarnaast zal de fabrikant een verlaagde prijs moeten accepteren tijdens de onderzoeksperiode.

Bruins is van mening dat de regeling meer mogelijkheden biedt voor alle partijen om het effect van nieuwe medicijnen aan te tonen. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij er weinig patiënten zijn bij wie de effecten onderzocht kunnen worden. Binnen de Voorwaardelijke Toelating komt er daarom meer tijd voor maatwerk in het onderzoek. Zorginstituut Nederland gaat de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen tot het basispakket uitvoeren.

Bron: Skipr | Foto: Freepik

Actuele berichten

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.