Gebruik ADHD-Medicatie Onder Kinderen Neemt Sterk Af

 In Nieuws

Het gebruik van ADHD-medicijnen – zoals Ritalin en Concerta (werkzame stof: methylfenidaat) – is het afgelopen jaar flink gedaald. Vooral onder kinderen tussen de 6 en 15 jaar neemt het gebruik af. De daling werd al ingezet in 2014, maar nooit eerder was die zo sterk als in 2018. Dat meldt het AD.

Het gebruik van ADHD-medicijnen onder kinderen tussen de 6 en 15 jaar verviervoudigde tussen 2004 en 2014. De Gezondheidsraad adviseerde daarom in 2014 om een nieuwe zorgstandaard uit te brengen rondom de diagnose en de behandeling van ADHD.

Ook de beroepsvereniging van kinderpsychiaters pleitte in 2015 voor maatregelen om terughoudender te worden met het voorschrijven van ADHD-medicijnen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit er toe geleid dat psychiaters terughoudender zijn geworden met het voorschrijven van ADHD-medicijnen.

Daling van bijna 8 procent

Cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) laten een significante daling zien sinds 2014. In 2018 liep de daling op tot 7,8 procent.

In totaal gebruikten 78.000 jongeren tussen de 6 en 15 jaar het afgelopen jaar medicijnen met daarin methylfenidaat, het belangrijkste bestandsdeel van veel ADHD-medicijnen. In 2014 waren dat nog 98.000 jongeren.

‘Geen medicatie waar mogelijk, maar medicatie waar nodig’

Arne Popma, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), ziet de daling in het medicijngebruik als een positieve ontwikkeling:

Het is goed om terughoudend te zijn bij het toedienen van ADHD-medicatie bij kinderen. Bij sommige kinderen kan echter – als blijkt dat psychosociale interventies niet of onvoldoende werken – medicatie heel effectief zijn. Voor een deel van de kinderen met ADHD kan medicatie het verschil betekenen tussen mee kunnen komen op school, op de voetbalclub en in relaties met andere kinderen en ouders, of volledig vastlopen. Het adagium zou moeten zijn: geen medicatie waar mogelijk, maar medicatie waar nodig.’

Het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen neemt ook in andere leeftijdsgroepen af, al is deze daling een stuk kleiner dan in de jonge leeftijdsgroep.

Actuele berichten

Plaats een reactie

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.