Azitromycine

 44,90

Azitromycine helpt verschillende bacteriële infecties te genezen. Het wordt vaak voorgeschreven om SOA’s zoals chlamydia en gonorroe te genezen. Maar ook bij longontsteking, keelontsteking en acute bronchitis kan het uitkomst bieden.

Ook wordt azitromycine voorgeschreven bij niet-specifieke urethritis, mycoplasma en ureaplasma. En er zijn huidinfecties en infecties aan het gehoor waarbij dit medicijn uitkomst biedt. In sommige gevallen krijgen patiënten met de ziekte van Lyme of reizigersdiarree azitromycine toegediend.

Let op: Wil je Azitromycine kopen zonder recept? Azitromycine is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Bestel direct online

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Beschrijving

Over Azitromycine

Azitromycine is een antibioticum dat azitromycine bevat. Dit geneesmiddel werd in de jaren 90 door Pfizer op de markt gebracht onder de naam Zithromax. Artsen schrijven het vaak voor voor de behandeling van chlamydia en gonorroe.

LET OP: Aangezien dit een algemeen medicijn is, kan het merk van het product dat je ontvangt afwijken van de illustratie op deze pagina.

Azitromycine wordt veelgebruikt bij de behandeling van chlamydia. Je hebt daarvoor één dosering van Azitromycine nodig.

Je kunt Azitromycine via een van onze partners bestellen door een medische vragenlijst te beantwoorden. Als je bestelling is goedgekeurd, ontvang je jouw medicatie doorgaans de volgende werkdag in huis.

Waarvoor kun je Azitromycine gebruiken?

Azitromycine is een antibioticum dat afgeleid is van erytromycine. Het behoort tot een klasse met de naam ‘macrolide antibiotica’. De werking van deze antibiotica berust op remming van de eiwitproductie in bacteriën, waardoor ze niet kunnen groeien.

Azitromycine kun je gebruiken bij de behandeling van infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor azitromycine, zoals:

 • infecties van de bovenste luchtwegen:
  • ontsteking van de neusbijholten (sinusitis)
  • ontsteking van de keel (faryngitis)
  • ontsteking van de tonsillen (tonsillitis)
 • infecties van de lage luchtwegen:
  • acute bacteriële ontsteking van de luchtwegen (acute verergering van een chronische bronchitis die wordt veroorzaakt door een bepaald soort bacteriën)
  • licht tot matig ernstige longontsteking die buiten het ziekenhuis is opgelopen
 • acute middenoorontsteking
 • infecties van de huid en weke delen
 • ongecompliceerde ontsteking van de plasbuis of de baarmoederhals veroorzaakt door een bacterie met de naam ‘Chlamydia trachomatis’

Azitromycine wordt voorgeschreven voor de kortdurende behandeling van een bacteriële infectie. Er is geen ervaring wat betreft de veiligheid en werkzaamheid bij langdurig gebruik van azitromycine. Als je infectie snel of voortdurend terugkomt, kan jouw arts je een ander antibioticum voorschrijven.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken?

 • Je bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel
 • Je bent allergisch voor andere macrolide antibiotica (bijv. erytromycine, claritromycine, roxitromycine)
 • Je bent allergisch voor pinda’s of soja

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het je arts als je medische aandoeningen of ziekten hebt of hebt gehad, in het bijzonder als het een van de volgende aandoeningen of ziekten betreft:

 • Allergische (overgevoeligheids)reacties: Er zijn zeldzame gevallen van ernstige allergische reacties (waaronder angio-oedeem en anafylaxie) gemeld. Dit zijn levensbedreigende aandoeningen die met spoed moeten worden behandeld. Symptomen zijn onder meer roodheid van de huid, galbulten, zwelling van de lippen, de tong of de keel (angio-oedeem). Als je dergelijke symptomen bemerkt, moet je onmiddellijk medische noodhulp inroepen. Deze reacties kunnen terugkomen en een langere periode van observatie en behandeling vereisen.
 • Superinfectie: Net als bij andere antibiotica kan behandeling met azitromycine leiden tot andere infecties die veroorzaakt worden door micro-organismen (bacteriën of schimmels) die ongevoelig voor azitromycine zijn of zijn geworden. Let daarom altijd goed op of je ontstekings- en infectieverschijnselen krijgt.
 • Diarree veroorzaakt door de bacterie Clostridium difficile: Deze aandoening is gemeld bij gebruik van vrijwel alle antibacteriële middelen (waaronder azitromycine) en kan in ernst uiteenlopen van lichte diarree tot ernstige ontsteking van de dikke darm (colitis) met bijvoorbeeld buikpijn, verlies van eetlust, krampen, koorts.
 • Pseudomembraneuze colitis (bacteriële infectie van de dikke darm). Deze aandoening is gemeld bij patiënten die macrolide antibiotica gebruiken. De aandoening wordt gekenmerkt door diarree, koorts en buikpijn. Als je deze aandoening krijgt, mag je geen geneesmiddelen gebruiken die de darmbeweging doen afnemen.
 • Hartritme- en hartgeleidingsstoornissen, zoals aangeboren of verworven verlenging van het QT-interval (waardoor het hart onregelmatig slaat), bradycardie (langzame hartslag), aritmie (onregelmatige hartslag) of ernstige hartziekte.
 • Verstoord elektrolytenevenwicht (veranderde spiegels van chemische stoffen in het bloed), in het bijzonder een lage kalium- of magnesiumspiegel.
 • Infecties veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pyogenes: Keel- of tonsillenontsteking en reumatische koorts die door deze bacterie worden veroorzaakt moeten met penicilline worden behandeld.
 • Infecties veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum (bijvoorbeeld syfilis).
 • Ernstige nierfunctiestoornis.
 • Leverproblemen: Het kan zijn dat je arts de werking van je lever moet controleren of de behandeling moet staken.
 • Neurologische en psychische stoornissen: Er is verergering of ontstaan van myasthenia gravis gemeld (een spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden).
 • Geïnfecteerde brandwonden.
 • Ernstige infecties waarbij snel een hoge concentratie van het antibioticum in het bloed nodig is.

Gebruik je andere geneesmiddelen?

Gebruik je naast Azitromycine nog andere geneesmiddelen, heb je dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker.

Je mag Azitromycine NIET gebruiken samen met een van de volgende geneesmiddelen:

 • Geneesmiddelen op basis van ergoline (bijvoorbeeld ergotamine voor de behandeling van migraine; cabergoline en pergolide voor de behandeling van de ziekte van Parkinson), vanwege het risico van ergotvergiftiging (sint-anthoniusvuur).
 • Geneesmiddelen die het QT-interval verlengen, zoals geneesmiddelen voor de behandeling van onregelmatige hartslag (antiaritmica) uit klasse IA (natriumkanaalblokkers, bijvoorbeeld kinidine, procaïnamide en disopyramide) en klasse III (kaliumkanaalblokkers, bijvoorbeeld amiodaron, dofetilide, sotalol, ibutilide), cisapride (voor de behandeling van oprispend maagzuur en obstipatie) en terfenadine (voor de behandeling van allergische reacties) en geneesmiddelen tegen psychosen (bijv. pimozide), antidepressiva (bijv. citalopram) en bepaalde andere antibiotica die behoren tot de groep die fluorchinolonen worden genoemd (bijv. moxifloxacine en levofloxacine) – vanwege het risico van het optreden van een onregelmatige hartslag die levensbedreigend kan zijn.

Azitromycine kan met de volgende geneesmiddelen een wisselwerking aangaan:

 • Theofylline (voor de behandeling van longziekten zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma).
 • Anticoagulantia (bloedverdunners) uit de cumarinegroep (bijvoorbeeld warfarine).
 • Ciclosporine (gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen).
 • Digoxine (voor de behandeling van hartaandoeningen).
 • Antacida (maagzuurbindende middelen): je moet azitromycine minstens 1 uur vóór of 2 uur na een maagzuurbindend middel innemen.
 • Fluconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Zidovudine, ook ‘azidothymidine/AZT’ en ‘nelfinavir’ genoemd (voor de behandeling van aids).
 • Rifabutine (een antibioticum voor de behandeling van tuberculose).
 • Astemizol (een antihistaminicum voor de behandeling van allergische reacties, bijvoorbeeld een loopneus, jeuk, tranende ogen en andere allergische verschijnselen).
 • Alfentanil (een pijnstiller).
 • Statines, bijvoorbeeld atorvastatine (gebruikt voor verlaging van het bloedcholesterol)

Waarop moet je letten met eten en drinken?

Je kunt Azitromycine met voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er is nog niet bevestigd of azitromycine veilig is tijdens zwangerschap. Daarom is het mogelijk dat azitromycine tijdens zwangerschap alleen in levensbedreigende situaties wordt voorgeschreven.

Borstvoeding

Baby’s krijgen azitromycine via moedermelk binnen. Daarom mag je geen borstvoeding geven terwijl je azitromycine gebruikt. Tijdens de behandeling moet je de moedermelk weggooien. Na de behandeling kun je weer borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Azitromycine kan bijwerkingen veroorzaken die je vermogen aantasten om een voertuig te besturen en machines te gebruiken (bijvoorbeeld duizeligheid en epileptische aanvallen). Als je vatbaar bent voor dit soort bijwerkingen, mag je geen voertuigen besturen of machines gebruiken.

Hoe gebruik je dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals je arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Volwassenen en ouderen

Je dient 500 mg azitromycine per dag op drie achtereenvolgende dagen in te nemen (dat is 1500 mg in totaal). Je mag ook dezelfde totale dosis (1500 mg) verspreid over 5 dagen innemen. In dat geval moet je op de eerste dag 500 mg innemen en op de tweede tot en met de vijfde dag 250 mg.

Als je een ontsteking van de plasbuis of de baarmoederhals hebt, die veroorzaakt wordt door de bacterie Chlamydia trachomatis, moet je in één keer 1000 mg azitromycine innemen.

Gebruik bij kinderen

Kinderen die zwaarder zijn dan 45 kg kunnen dezelfde dosering Azitromycine gebruiken als volwassenen. Voor kinderen die lichter zijn dan 45 kg dient een andere vorm van het geneesmiddel (bijvoorbeeld een suspensie) te worden gebruikt.

Patiënten met een nierfunctiestoornis

Bij nierproblemen moet je je arts inlichten, omdat de gebruikelijke dosering misschien veranderd moet worden. Als je een lichte tot matige nierfunctiestoornis heeft (GFR 10-80 ml/minuut), kun je de gebruikelijke dosering voor volwassenen aanhouden. Heb je een ernstige nierfunctiestoornis (GFR < 10 ml/minuut), dan moet de dosering misschien worden verlaagd. Vraag je arts om advies.

Patiënten met een leverfunctiestoornis

Als je leverproblemen hebt, moet je dat je arts vertellen omdat de gebruikelijke dosering misschien veranderd moet worden. Patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis kunnen de gebruikelijke dosering voor volwassenen aanhouden. Als je een ernstige leverziekte hebt, mag je geen azitromycine gebruiken. Als je een ernstige leverziekte krijgt, moet je stoppen met de behandeling met azitromycine. Vraag je arts om advies.

Wijze van toediening

Neem je tablet(ten) als één dagelijkse dosis in met of zonder voedsel. Azitromycine 500 mg filmomhulde tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Duur van de behandeling

Stop niet met het innemen van Azitromycine tenzij je arts dat vertelt.

Heb je te veel van dit middel ingenomen?

Als je per ongeluk te veel tabletten hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je arts of de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis voor advies. De verschijnselen van een overdosis zijn onder meer: gehoorverlies (dit herstelt zich weer), misselijkheid, braken en diarree.

Ben je vergeten dit middel in te nemen?

Als je een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra je er weer aan denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als je stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met innemen van Azitromycine zonder eerst met je arts te overleggen.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • misselijkheid
 • diarree
 • dunne ontlasting
 • ongemak in de buik (pijn en krampen)
 • winderigheid (flatulentie)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • verlies van eetlust (anorexie)
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • veranderde smaak (dysgeusie)
 • gezichtsstoornis
 • doofheid
 • braken
 • maagklachten (dyspepsie)
 • huiduitslag
 • jeuk (pruritus)
 • gewrichtspijn (artralgie)
 • vermoeidheid
 • veranderde aantallen witte bloedcellen (lymfocyten, eosinofielen, monocyten en neutrofielen) en verlaagde bicarbonaatspiegel in het bloed

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • infectie met de schimmel Candida (candidiasis), waaronder schimmelinfectie van de mond
 • infecties veroorzaakt door bacteriën en schimmels
 • ontsteking van de vagina (vaginitis)
 • longontsteking (pneumonie)
 • keelpijn (keelontsteking of faryngitis)
 • ontsteking van de binnenste bekledende laag van de maag en het darmkanaal (verschijnselen kunnen onder meer zijn misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen)
 • ademhalingsproblemen
 • zwelling en irritatie in de neus (rinitis)
 • verlaagde aantallen leukocyten/neutrofielen (bepaalde witte bloedcellen)
 • toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie)
 • een ernstige allergische reactie die zwelling van de lippen, tong of keel veroorzaakt (angio-oedeem)
 • allergische reacties (overgevoeligheid)
 • nervositeit
 • verminderde tastzin (hypo-esthesie)
 • slaperigheid (somnolentie)
 • slapeloosheid (insomnie)
 • gehoorstoornis en/of oorsuizen (tinnitus)
 • een gevoel van duizeligheid of ronddraaien (vertigo of draaiduizeligheid)
 • oorpijn (onaangenaam gevoel in het oor)
 • het voelen van de hartslag (palpitaties of hartkloppingen)
 • maagontsteking (gastritis)
 • obstipatie
 • slikproblemen (dysfagie)
 • opgezette buik met het gevoel onaangenaam vol te zitten en het optreden van borrelende geluiden in de buik (abdominale distensie)
 • droge mond
 • mondzweren
 • boeren (ructus)
 • verhoogde speekselproductie (hypersecretie van speeksel)
 • leverontsteking (hepatitis)
 • Stevens-Johnsonsyndroom (een ernstige huidaandoening met huiduitslag, blaren, rode vlekken en wonden)
 • verhoogde gevoeligheid voor zonlicht (fotosensibiliteit)
 • galbulten (urticaria)
 • eczeem of huidontsteking (dermatitis)
 • droge huid
 • overmatig zweten (hyperhidrose)
 • zwelling van het gezicht (gezichtsoedeem)
 • opgezette enkels, handen of voeten (perifeer oedeem)
 • pijn
 • koorts
 • pijn op de borst
 • degeneratieve gewrichtsziekte (waarbij het weefsel van het gewricht wordt aangetast) die gepaard gaat met pijn en stijfheid (artrose)
 • spierpijn (myalgie)
 • rugpijn
 • nekpijn
 • ophoping van vocht in het lichaam (oedeem)
 • pijn met plassen (dysurie)
 • lage rugpijn (nierpijn)
 • ziek gevoel (malaise)
 • algemene zwakte (asthenie)
 • opvliegers
 • ademhalingsproblemen of pijnlijke ademhaling (dyspneu)
 • neusbloeding (epistaxis)
 • vaginale bloedingen tussen de menstruaties in (metrorragie)
 • problemen met de zaadballen (testisaandoening)
 • veranderingen in de uitslagen van bloedonderzoek (vertel het je arts als er bloedonderzoek bij je wordt gedaan)
 • complicaties na de procedure

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • rusteloosheid (agitatie)
 • afwijkende leverfunctie
 • afsluiting van de galafvoer uit de lever naar de darm die geelverkleuring van huid en oogwit (cholestatische geelzucht) veroorzaakt.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
Reactie op het geneesmiddel die uitslag, koorts, ontsteking van interne organen, afwijkingen in het bloed en systemische ziekte (DRESS syndroom) kan veroorzaken.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • pseudomembraneuze colitis (bacteriële infectie van de dikke darm)
 • laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • hemolytische anemie (bloedarmoede door abnormale afbraak van rode bloedcellen)
 • ernstige levensbedreigende allergische reacties (anafylaxie), waaronder zwelling van de mond en de keel (oedeem) – zelden levensbedreigend
 • agressieve reacties
 • angst
 • ernstige verwardheid (delirium)
 • zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • flauwvallen (syncope)
 • epileptische aanvallen (convulsies)
 • hyperactief gevoel
 • problemen met ruiken/niet kunnen ruiken (parosmie, anosmie)
 • verlies van smaak (ageusie)
 • verergering en ontstaan van myasthenia gravis (een spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden)
 • onregelmatige hartslag (aritmie), waaronder te snelle hartslag (ventriculaire tachycardie)
 • verhoogd risico op QT-verlenging (veroorzaakt onregelmatige hartslag) en torsade des pointes (levensbedreigend snelle hartslag)
 • afwijkingen op het hartfilmpje (QT-verlenging op elektrocardiogram)
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • alvleesklierontsteking (pancreatitis)
 • verkleuring van de tong
 • leverontsteking (hepatitis)
 • afsterven van levercellen en leverfalen, zelden levensbedreigend
 • toxische epidermale necrolyse (een zeer ernstige huidaandoening die gekenmerkt wordt door afschilferen van de huid)
 • erythema multiforme (een huidaandoening met jeukende rozerode vlekken)
 • nierontsteking (interstitiële nefritis)
 • acuut nierfalen

Azitromycine filmomhulde tabletten bevatten sojalecithine dat in zeer zeldzame gevallen allergische reacties kan veroorzaken.

Bijwerkingen? Meld ze!

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet hier beschreven staan. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is azitromycine.

Elke Azitromycine 250 mg filmomhulde tablet bevat azitromycinemonohydraat overeenkomend met 250 mg azitromycine.

Elke Azitromycine 500 mg filmomhulde tablet bevat azitromycinemonohydraat overeenkomend met 500 mg azitromycine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • microkristallijne cellulose
 • gepregelatiniseerd maïszetmeel
 • natriumzetmeelglycolaat
 • colloïdale watervrije silica
 • natriumlaurylsulfaat
 • magnesiumstearaat

Filmomhulling:

 • polyvinylalcohol
 • titaandioxide (E171)
 • talk
 • sojalecithine
 • xanthaangom

Hoe ziet Azitromycine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Azitromycine betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Extra informatie

Merk

14 ervaringen voor Azitromycine

 1. Keny

  Goed spul

 2. Anoniem

  Ik heb RA en gebruik hiervoor medicatie die mij gevoelig maken voor luchtwegen infecties. Dit is weer niet gunstig voor mijn longemfyseem wat verergert door de infecties. Ben daarom met de onderhoudsdosis begonnen en heb het nu 3mnd gebruikt en nergens last van behalve meer eetlust
  – Vrouw, 60

 3. Anoniem

  Omdat er hier zoveel negatieve ervaringen staan wil ik graag een positieve plaatsen. Nadat ik hier had gelezen over de ernst van de bijwerkingen en de negatieve verhalen durfde ik de kuur bijna niet in te nemen. Uiteindelijk heb ik ze toch ingenomen en ik heb werkelijk bijna geen enkele bijwerking gehad. Ik ben alleen wat moe. Elke lichaam is anders maar mensen laat je niet bang maken door deze verhalen. Normaal kan ik veel medicijnen niet verdragen en reageer ik altijd raar op medicijnen. Bij dit medicijn is het 100% meegevallen.
  – Vrouw, 30

 4. Anoniem

  Ik kreeg het antibioticum voor mijn bronchitis. Omdat u het slechts eenmaal per dag hoeft in te nemen, is het zeer gebruiksvriendelijk. In het begin was ik erg bezorgd over het nemen van het antibioticum vanwege de vele bijwerkingen en slechte ervaringen van anderen. Op de 3 dagen had ik zeer intense maagkrampen ongeveer 30 minuten na elke inname, die alleen konden worden gedragen met een verwarmend kussen en venkelthee. Na 2 uur waren deze voorbij. Dat waren de enige bijwerkingen die ik had. Geen diarree, ook al ben ik daar erg gevoelig voor. Ik heb Hashimoto als basisziekte en prikkelbare darm. Toch was ik blij met het antibioticum.
  – Vrouw, 33

 5. Anoniem

  Behoorlijke buikpijn naa een uurtje Slik het nu voor de tweede keer , eerste keer ging ik dood van de pijn had toen vantevoren niks gegeten Tweede keer nog steeds buikpijn. Maar wat minder en misselijkheid ik heb het maar 1 Kuur moeten innemen 2 tabletten in een dag en daar na zou het weg moeten zijn enkele dagen , weet iemand of het normaal gesproken is maar een kuur ?
  – Vrouw, 17

 6. Anoniem

  Heel zenuwachtig omdat ik met antibiotica geen goede ervaring had en ik de volgende dag tentamen heb.. Heb 500 mg geslikt zonder moeite, dit moest gelijk bij de GGD vanwege soa. In het begin kreeg ik een heftige vlaag van misselijkheid maar door t drinken van cola ging dit meteen voorbij. Na ongv een uurtje kreeg ik lichte steken in mijn buik en was ik een beetje duizelig. Ben nog nooit zo blij geweest met deze bijwerkingen! Hb het wel echt fijn ervaren want dit was niks vergeleken mijn voorgaande ervaring. Als je gewoon van tevoren even een boterham eet en na het slikken ook, moet heg hellemaal goed komen! Gouden tip: blijven vreteeeee
  – Vrouw, 21

 7. Anoniem

  2x 500 mg tabletten. Savonds geslikt, volgende ochtend met enorme hoofdpijn wakker geworden. Gedurende de dag zoveel steken in het hoofd en duizeligheid/vaag zicht. Inmiddels ziek gemeld van het werk want ik kan helemaal niks. Iedere stap foet pijn aan mijn hoofd. Het is nog maar afwachten of de medicatie effectief is geweest, gezien ik geen klachten had door de chlamydia.
  – Vrouw, 24 jaar

 8. Anoniem

  dit is de 4e antibiotica die ik geprobeerd heb. ook deze kuur helpt niet. enkele bijwerkingen zoals misselijkheid en moeheid. voor mij was het het proberen niet waart.
  – Vrouw, 19 jaar

 9. Anoniem

  Gisteren naar de GGD gegaan om de antibiotica op te halen. Na veel stress en angst voor het innemen van de tabletten heb ik deze ochtend na het sporten en ontbijt om ongeveer half 11 de 2 tabletten beide door de helft gebroken en ingenomen met jus d’orange. Ik had evt. ook vla en kwark gehaald mocht het niet lukken met normaal drinken. Ik heb nogal moeite met slikken van (grote) pillen, maar dit ging nog makkelijker dan de anticonceptiepil. De bijwerkingen begonnen ongeveer 1 uur / 1 uur en 15 minuten later. Ik kreeg iets meer last van lichte/vage hoofdpijn. Niet echt een stekende pijn maar meer zeurend alsof je slaperig bent. Daarna kreeg ik steken in m’n buik en werd ik ongelooflijk misselijk (dat bouwde zich op van licht naar erger). Ik kreeg daarbij GEEN neigingen om te overgeven, maar op dat moment wil je dat het liefst wel. Maar dat kan niet.. wel kreeg ik veel speeksel in m’n mond (meestal als ik misselijk ben). Emmer en water voor de zekerheid gepakt. En met veel bewegen had ik er minder last van. Het is nu een uur later en de misselijkheid en buikpijn zijn afgenomen. Heb wel een beetje last van m’n keel maar kan ook door de verkoudheid komen. Ook boer ik veel.
  – Vrouw, 22 jaar

 10. Anoniem

  Enkele minuten na inname al zeer effectief. Maar ook direct bijwerkingen. Hartkloppingen, jeuk, misselijkheid, diarree, angst, hoofdpijn, droge keel, droge mond. Maar na twee uur na inname, alleen nog maar honger en moe. Voor de rest prima.
  – Vrouw, 23 jaar

 11. Anoniem

  Ik jaagde die pillen derin en begon daarna uit belangstelling eens deze website te raadplegen. Wat ervaren mensen, hoe snel werkt dit eigenlijk, vroeg ik me af, want had nogal last van ontstoken plasbuis door die chlamydia. Afijn, het enthousiasmeerde niet om hier over de gemiddelde ervaringen te lezen. Ik bereidde me voor diarree en hartkloppingen en hellevuur maar er gebeurde niks. Ik merkte letterlijk niks van deze pillen. De symptomen werden 6 dagen na inname minder en na 8 dagen was het voorbij. Goed spul! Oja, die date van mij wist zeker dat ze niks had want ze ‘was getest’. Ik trap er nooit meer in, zorg gewoon dat je je beide laat testen, papieren, aantonen! Succes lotgenoten.
  – Man, 29 jaar

 12. Anoniem

  Erg huiverig om met deze kuur te beginnen door alle negatieve verhalen op oa deze site. Echter gewoon gestart en zeer tevreden. Keelpijn en pijn aan klieren nam na 1e inname al af. Na 3 dagen klachtenvrij. Ik heb qua bijwerkingen alleen wat spierpijn gehad op een plek waar ik al last van spierspanning had. Verder wat gerommel in de buik, maar dat was het dan ook. Ik moet er wel bij zeggen dat ik probiotica heb genomen driemaal daags, uit voorzorg.
  – Vrouw, 29 jaar

 13. Anoniem

  Vlak voor mijn vakantie een medicijn gehaald voor een onschuldige keel ontsteking .kreeg 3 grote pillen voorgeschreven per dag te gebruiken. Komt 22.7 aan op de vakantie bestemming en kon mij knie gewrichten niet meer gebruiken.ook de handgewrichten raakte overgevoelig.4 dagen helse vakantie dagen volgde totdat ik besloot mijn vakantie afgebroken en terug toegaan. In Nederland hebben ze me prednisolon voor geschreven om van ernstige bijwerkingen af te komen,welke direct aansloeg.ook mijn keelontsteking heeft het middel niet opgelost Mij heeft het middel alleen maar negatievereacties en horror vakantie opgeleverd.
  – Man, 61 jaar

 14. Anoniem

  Afgelopen week de uitslag ontvangen van de soa-test en helaas bleek deze positief te zijn… Daarop een afspraak gemaakt bij de huisarts voor medicatie en deze heeft mij Azitromycine voorgeschreven. Van tevoren had ik mij al uitgebreid ingelezen. Ik was onder meer benieuwd naar welk medicijn zou kunnen worden voorgeschreven en wat mogelijke bijwerkingen hiervan waren. Na een heleboel recensies te hebben gelezen, ging ik toch wat huiverig richting de huisarts. Bijna overal lees je recensies waarbij men zeer negatief schrijft over het medicijn. Zo zou de ernst van de bijwerkingen in veel gevallen zwaarder wegen dan het gewenste resultaat. Gistermiddag bij de huisarts langsgeweest, waarna ik twee pillen van ieder 500 mg mee naar huis kreeg. Vanochtend (rond 10.30 uur) de medicatie met wat tegenzin ingenomen, maar achteraf bleek alle heisa er omheen niet nodig. Ik heb tot op dit moment (22.15 uur) van schrijven geen last van bijwerkingen. Wél merk ik dat er van alles in mijn lichaam gebeurt, maar dat is ook niet gek met de hoeveelheid antibiotica die op dit moment wordt verwerkt. Nu hopen dat daarmee ook de soa verdwijnt. Al met al ben ik aardig positief. Ik vind het belangrijk dat ook de positieve verhalen worden gedeeld, omdat men vaak alleen ‘slecht nieuws’ post en dit (zoals in mijn geval) snel mensen kan afschrikken.
  – Vrouw, 20 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.