Nitrofurantoïne

 57,90

Een blaasontsteking is een bacteriële infectie die ontstaat wanneer bepaalde bacteriën via de urinebuis de blaas bereiken. Deze ontsteking kan vanzelf overgaan, maar dit gebeurt lang niet altijd. Het meest voorgeschreven middel om in dat geval te helpen de ontsteking te genezen of voorkomen, is het antibioticum Nitrofurantoïne.

Vaak herkent een vrouw een blaasontsteking zelf al snel. Pijn bij of net na het plassen, waarbij er steeds maar kleine beetjes uitkomen, continu het gevoel hebben dat je moet plassen, buikpijn laag in de buik, koorts en troebele of (licht) bloederige urine zijn tekenen van een mogelijke ontsteking van de blaas. In dat geval kun je naar de arts gaan en een recept halen of Nitrofurantoïne kopen zonder recept via bij ons aangesloten apotheken.

Let op: Wil je Nitrofurantoïne kopen zonder recept? Nitrofurantoïne is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Beschrijving

Waarvoor wordt Nitrofurantoïne gebruikt?

Nitrofurantoïne behoort tot de groep van de zogenaamde antibiotica (antibacteriële middelen). Het is werkzaam tegen een groot aantal bacteriën die ontstekingen van de urinewegen (o.a. blaasontsteking) veroorzaken.

Dit geneesmiddel is bestemd voor:
• de behandeling van een blaasontsteking
• ter voorkoming van een ontsteking na onderzoek (catheterisatie, cystoscopie) of na chirurgische ingrepen van de urinewegen

Wanneer mag je Nitrofurantoïne niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag je Nitrofurantoïne niet gebruiken? Dit geneesmiddel mag je niet gebruiken als je last hebt van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door je arts kunnen worden herkend, zijn:

• ernstige nierfunctiestoornissen
• afwezigheid van urineproductie
• overgevoeligheid voor nitrofurantoïne of één van de andere bestanddelen uit de capsule; bijvoorbeeld wanneer bij eerder gebruik van nitrofurantoïne of andere nitrofuranen een long- of leveraandoening dan wel een bepaalde zenuwaandoening is opgetreden.

Nitrofurantoïne mag niet worden toegediend aan zwangere vrouwen vlak voor de bevalling, te vroeg geboren baby’s of baby’s jonger dan 1 maand.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Nitrofurantoïne? Laat jouw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten je nog meer onder behandeling bent.

Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie, met lever-, long- en zenuwaandoeningen of met aanleg voor allergieën moet dit geneesmiddel voorzichtig worden toegepast.
Wanneer je een tekort aan een bepaald enzym (G-6-PD) hebt, moet tijdens het gebruik van nitrofurantoïne het bloedbeeld goed gecontroleerd worden.
Langdurige toediening wordt afgeraden in verband met het eventueel optreden van lever-, long- of zenuwaandoeningen.

Gebruik je nog andere geneesmiddelen? Gebruik je naast Nitrofurantoïne nog andere geneesmiddelen of heb je dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan je arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar je geen voorschrift voor nodig hebt.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van nitrofurantoïne kunnen beïnvloeden of waarvan nitrofurantoïne de werking kan beïnvloeden, zijn:

• bepaalde andere antibiotica (chinolinen),
• sommige middelen tegen maagzuur,
• bepaalde diuretica (koolzuuranhydraseremmers),
• sommige middelen tegen jicht (probenecide en sulfinpyrazon).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, ben je zwanger of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je geneesmiddelen gebruikt.

In overleg met de arts kan dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Vlak vóór of tijdens de bevalling moet het niet meer worden gegeven. Nitrofurantoïne gaat in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk over. Tijdens de periode van borstvoeding moet je dit middel uitsluitend op advies van jouw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet je rekening houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Hoe gebruik je Nitrofurantoïne?

De capsules kunnen het beste tijdens of vlak na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water (half glas), of met melk of yoghurt worden ingenomen.
Houd je goed aan de opgegeven duur van de behandeling om zo goed mogelijk te voorkomen dat een ontsteking terugkomt.

Gebruik dit middel altijd precies zoals jouw arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Jouw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Bij een acute blaasontsteking

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 50 mg 4 x per dag gedurende 5-7 dagen of tenminste 3 dagen nadat geen infectie meer aantoonbaar is in de urine.
Bij meisjes van 5 tot 12 jaar: 3-6 mg/kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 4 doses, gedurende 7 dagen.

Bij een terugkerende blaasontsteking: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 50-100 mg 1x per dag gewoonlijk ’s avonds voor het slapen gaan.

Kortdurende profylaxe bij ingrepen aan de urinewegen: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 50 mg 4x per dag op de dag van de ingreep en gedurende 3 dagen daarna.

Heb je te veel van dit middel ingenomen? Als er teveel is ingenomen, kan als symptoom braken optreden.
Als je een overdosering vermoedt, moet je onmiddellijk een arts waarschuwen.

Ben je vergeten dit middel in te nemen? Als je vergeten bent een dosis in te nemen, moet je dit zo snel mogelijk alsnog doen. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, komt deze volgende dosis te vervallen en moet het gewone schema voor de rest worden gevolgd. Wanneer je meerdere doses achter elkaar vergeten bent in te nemen, heeft de kuur geen zin meer. Je moet dan je arts waarschuwen. Hij/zij zal je waarschijnlijk opnieuw een kuur voorschrijven.

Ook als je je weer beter voelt, is het belangrijk de door jouw arts voorgeschreven hoeveelheid capsules geheel op te maken gedurende het aantal dagen dat de arts heeft voorgeschreven.

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als je klachten hebt. Overleg eerst met je arts. Hij/zij kan je vertellen of je kunt stoppen en hoe je dat het beste kunt doen.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Nitrofurantoïne bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het gebruik van nitrofurantoïne kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:
Maagdarmkanaal: misselijkheid en verminderde eetlust zijn mogelijk. Braken, buikpijn en diarree komen een enkele keer voor. Deze bijwerkingen worden minder door nitrofurantoïne tijdens of vlak na de maaltijd in te nemen. Wanneer je een lege maag hebt, kun je de capsules het beste met wat melk of met yoghurt innemen.
Longen: bijwerkingen op de longen komen zelden voor. De kans is groter bij langdurig gebruik. Als verschijnselen treden op: kortademigheid, hoesten, pijn in de borst.
Lever: overgevoeligheidsreacties in de vorm van geelzucht zijn mogelijk. De verschijnselen verdwijnen enige tijd nadat je met het gebruik van nitrofurantoïne bent gestopt.
Bloedbeeld: bepaalde bloedbeeldafwijkingen komen soms voor. Deze bijwerking treedt met name op wanneer je een tekort aan een bepaald enzym (G-6-PD) heeft. De verschijnselen verdwijnen weer als men het gebruik van nitrofurantoïne staakt.
Huid: door allergische reacties kunnen huidreacties ontstaan. Cutane vasculitis (ontstekingen van de bloedvaten onder de huid). Zelden komt haaruitval voor. De haargroei komt bovendien weer terug na het staken van de therapie.
Zenuwstelsel: wanneer een doof of tintelend gevoel optreedt, moet het gebruik van nitrofurantoïne worden gestopt. Ook kunnen geestelijke veranderingen optreden zoals een depressie of verwarring. Verder kunnen hoofdpijn, onwillekeurige bewegingen van de ogen, slaperigheid, lichaamszwakte of duizeligheid voorkomen.
Overig: verkleuring van de urine tot (geel)bruin en ontsteking van de alvleesklier (zelden).

Hoe bewaar je dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar de capsules in de originele verpakking, bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is nitrofurantoïne. Iedere capsule bevat respectievelijk 50 of 100 mg nitrofurantoïne (makrokristallijn).

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat, gelatine, titaandioxide (E171) en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Nitrofurantoïne eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Overtuig jezelf ervan dat je het juiste geneesmiddel gebruikt:
• De 50 mg capsules zijn wit/geel van kleur.
• De 100 mg capsules zijn geel van kleur en hebben de opdruk “Nitro MC 100 mg”.

Nitrofurantoïne 50 en 100 mg capsules zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 20, 30, 40, 50, 60, 90 en 250 stuks in doordrukstrips, of in flaconverpakking van 100, 250 en 500 stuks.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikant: Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nederland

nitrofurantoin bijsluiter

10 ervaringen voor Nitrofurantoïne

 1. Anoniem

  Kuur van 7 x 4 tabletten ivm prostaatontsteking. Tabletten gaven pas na enkele dagen verlichting van de pijn. Na de eerste twee capsules kreeg ik meteen koortsaanvallen, hoofdpijn, kouderillingen en diarree. Deze verschijnselen verminderden geleidelijk de dagen erna. Na 5 dagen gebruik nog steeds pijnlijke prostaat en aanvallen van transpireren.

 2. Anoniem

  Dit medicijn is effectief. Ik gebruik het ongeveer drie keer oer jaar helaas. Altijd weer huilerig en moe vooral de eerste twee dagen. Daarna gaat het beter. Wanneer je dat weet kan je er om lachen en het loslaten.
  – Vrouw, 59 jaar

 3. Anoniem

  Na vanochtend urine te hebben ingeleverd nitrofurontoine voorgeschreven gekregen ivm blaasontsteking. Ik zou deze 2 x per dag in moeten nemen, ik heb de eerste vannochtend om 11 uur ingenomen, over een uur zou ik de volgende in moeten nemen maar ik stop er per direct mee. Ja, de pijn van het plassen was meteen een stuk minder MAAR: vanaf 2 uur begon ik me suf, sloom en koortsig te voelen daarna rond 4 uur werd ik licht in me hoofd en begon ik wazig te zien. Vanaf 5 uur trilde mijn hele lijf, had ik een hele snelle hartslag, was ik verward en compleet in paniek omdat ik mijn lijf niet meer onder controle had en niet meer mezelf was. Al met al was dit een zéér nare en angstige ervaring! Nooit meer dit medicijn voor mij!
  – Vrouw, 26 jaar

 4. Anoniem

  Hoi ik heb dit medicijn gekregen om dat ik vaak blaasontsteking heb overgehouden van bestraling anuskanker . Het werkt wel geen blaasontsteking meer . Maaaar kan het dat ik vocht vast hou vooral in mijn voeten onderbenen , en altijd een stijf gevoel in mijn lichaam , s’nachts ongeveer 3 keer plassen pfff. En geen zin meer in sex iemand hier bekend mee ??? Gr N.
  – Vrouw, 49 jaar

 5. Anoniem

  Had veel pijn in de nierstreek en had stikkende urine.Huisarts gaf me dit medicijn en het werkte bij de eerste capsule.Ben wel duizelig en heb spierpijn en Gewrichtspijn,kan het smorgens na inname een uur later gelijk merken.Belangrijk om het met voldoende voedsel in te nemen anders misselijkheid.
  – Man, 52 jaar

 6. Anoniem

  Heb dit medicijn gehad voor blaasontsteking. Als je de bijsluiter leest. Wil je het niet meer innemen. Maar als het doet zoals op het doosje staat innemen met eten melk of yoghurt dan merk je helemaal niks van de bijwerkingen. Na 2 capsules nam het al af. Na 3 dagen nergens meer last van. Wel de kuur helemaal afmaken.
  – Vrouw, 50 jaar

 7. Anoniem

  In verband met een blaasontsteking slik ik deze medicatie. Ik heb vaker last van blaasontsteking en heb deze antibiotica dan ook op ‘voorraad’. Ik voel na het slikken van 1 capsule direct verbetering. Belangrijk is dat de kuur helemaal wordt afgemaakt (5 dagen in mijn geval). Geen last van bijwerkingen (gehad).
  – Vrouw, 29 jaar

 8. Anoniem

  Na het lezen van deze ervaringen was ik erg huiverig toen ik met nitrofurantoine moest beginnen. Zelfs de assistente van de huisarts om een ander medicijn gevraagd, maar dat kreeg ik niet :). Vanwege de heftige pijn ben ik toen toch maar begonnen en het is me echt vreselijk meegevallen. Niks aan de hand. Na twee capsules was de pijn veel minder, nog een dag later zo goed als verdwenen. Bijwerkingen echt niet noemenswaardig.
  – Vrouw, 40 jaar

 9. Anoniem

  Na al deze negatieve verhalen, ben ik heel positief. Heb al jaren regelmatig blaasontsteking na mijn overgang. Echter na 1 capsule vermindert de pijn en aandrang al. Krijg altijd doosje mee als ik met vakantie ga.
  – Vrouw, 56 jaar

 10. Anoniem

  Vanwege een buikgriep die ik had gehad heb ik een blaasontsteking gekregen. Dus naar de dokter voor een receptje antibiotica. Ik was een beetje huiverig voor de bijwerkingen die ik hier las. Maar toch gekozen voor inname. Op moment van de eerste pil was ik me expres heel bewust van mijn gemoedstoestand en energie. Ik voelde me eigenlijk heel goed en energiek (was net helemaal clean na de buikgriep ;-)) Maar na een paar uur begon het; een heeel zwaar moe gevoel en alle energie was weg. En s nachts kreeg ik giga koppijn en mijn nek zat vast. Dit bleef aanhouden gedurende dag 2. Ook paracetamol hielp niet. Mijn dochter zei zelfs of ik kon ophouden sjagerijnig te zijn. Maar ik was totaal gevoelloos of een soort van depri geworden. En totaal uitgeblust. De ochtend van dag drie heb ik de huis arts gebeld en overlegd. Ze kenden de bijwerkingen niet (lazen de bijsluiter voor…). Maar ik mocht stoppen. Ik heb voor de zekerheid nu een zakje voor een (1!) Dag. De apotheek kende trouwens de bijwerkingen wel achteraf.. En wat gebeurde er nadat ik was gestopt: gedurende de dag trok de mist weer op en voel ik me weer de oude! Pfffff ontsnapt aan de chemische troep! Het zakje monuril 3000 ligt klaar. Ik ga hier de bijwerkingen ook maar even van lezen…maar dat duurt gelukkig maar 1 dag! Veel wijsheid en beterschap voor de lezers hier!
  – Vrouw, 44 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.