Amoxicilline

 53,90

Amoxicilline is een antibioticakuur die kan worden gebruikt bij een bacteriële infectie. Er zijn zeer veel verschillende toepassingen van dit medicijn. Zo wordt het toegediend bij chlamydia, maar ook bij infecties aan de luchtwegen, waaronder verschillende ontstekingen en bronchitis.

Je kunt het ook toegediend krijgen bij de ziekte van Lyme, blaasontstekingen, maagdarmontstekingen, huidinfecties en hersenvliesontsteking.

Let op: Wil je Amoxicilline kopen zonder recept? Amoxicilline is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

DokterOnline
openingstijden

24/7

verzending

1-3 werkdagen
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Beschrijving

Over Amoxicilline

Amoxicilline wordt gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. Denk aan luchtweginfecties, maar ook bij Chlamydia werkt dit middel goed. Dit antibioticum kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

Wanneer mag je dit middel niet innemen of moet je er extra voorzichtig mee zijn?       

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken? 

 • Je bent allergisch voor amoxicilline, penicilline of één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Je hebt ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.

Neem dit middel niet in als een van de bovenvermelde punten op jou van toepassing is. Als je twijfelt, moet je advies vragen aan jouw arts of apotheker voor je dit medicijn inneemt.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met jouw arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt, als je:

 • klierkoorts hebt (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid)
 • nierproblemen hebt
 • niet regelmatig urineert

Als je niet zeker bent of een van de bovenvermelde punten op jou van toepassing is, moet je met jouw arts of apotheker spreken voor je dit middel inneemt.

Bloed- en urinetests

Als:

 • jouw urine moet worden onderzocht (glucose) of als je een bloedonderzoek moet ondergaan om je leverfunctie te testen
 • er een oestrioltest wordt uitgevoerd (tijdens je zwangerschap, om na te gaan of de baby zich normaal ontwikkelt)

Vertel je arts of apotheker dat je dit middel inneemt. Dat is omdat dit middel invloed kan hebben op de resultaten van die tests.

Neem je nog andere geneesmiddelen in?

Neem je naast Amoxicilline nog andere geneesmiddelen in, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan j e arts of apotheker.

 • Als je allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met Amoxicilline stijgt de kans op een allergische huidreactie.
 • Als je probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan je  arts beslissen om je dosering van Amoxicilline aan te passen.
 • Als je geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals warfarine), kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn.
 • Als je andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline minder werkzaam zijn.
 • Als je methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige psoriasis) kan Amoxicilline een toename van bijwerkingen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding 

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Dit middel kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen (zoals allergische reacties, duizeligheid en aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies)  kunnen ervoor zorgen dat je niet kunt rijden.

Rij niet en bedien geen machines tenzij je je goed voelt.

Amoxicilline dispergeerbare tabletten bevatten aspartaam

Aspartaam (E951) is een bron van fenylalanine. Dat kan schadelijk zijn voor patiënten met een aandoening die ‘fenylketonurie’ wordt genoemd.

Hoe neem je dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals je arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

 • Slik de capsules in met water zonder de capsule te openen
 • Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur

De aanbevolen dosering is:

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram.

 • Je arts weet hoeveel van dit middel je aan jouw baby of kind moet geven.
 • De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee tot drie doses
 • De maximale dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosering van dit middel is 250 mg tot 500 mg driemaal per dag of 750 mg tot 1 g om de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.

 • Ernstige infecties: 750 mg tot 1 g driemaal per dag.
 • Urineweginfectie: 3 g tweemaal per dag gedurende één dag.
 • Ziekte van Lyme (een infectie die verspreid wordt door parasieten, teken genaamd): geïsoleerd erythema migrans (vroeg stadium – rode of roze cirkelvormige uitslag): 4 g per dag, systemische verschijnselen (laat stadium – voor ernstigere symptomen of als de ziekte zich over je lichaam verspreidt): tot 6 g per dag.
 • Maagzweren: één dosis van 750 mg of één dosis van 1 g tweemaal per dag gedurende 7 dagen samen met andere antibiotica en geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren.
 • Om een hartinfectie tijdens een operatie te voorkomen: de dosering verschilt afhankelijk van het type chirurgie. Er kunnen terzelfder tijd nog andere geneesmiddelen worden gegeven. Je arts, apotheker of verpleegkundige kan je meer details geven.
 • De maximale aanbevolen dosis is 6 g per dag.

Nierproblemen 

Als je nierproblemen hebt, kan de dosering lager zijn dan de gebruikelijke dosering.

Heb je te veel van dit middel ingenomen?

Als je te veel van dit middel hebt ingenomen, kan dat last van de maag (misselijkheid, braken of diarree) of kristallen in de urine veroorzaken, die tot uiting kunnen komen als troebele urine of problemen bij het urineren. Licht zo snel mogelijk je arts in. Neem het geneesmiddel mee om het aan de arts te tonen.

Ben je vergeten dit middel in te nemen?

 • Als je een dosis vergeet in te nemen, neem je de dosis in zodra je het je herinnert.
 • Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de volgende dosis.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoelang moet je dit middel innemen?

 • Blijf dit middel innemen zo lang als je arts je dat heeft gezegd, ook als je je beter voelt. Je hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën zouden overleven, zou de infectie weer de kop kunnen opsteken
 • Als je je na de behandeling nog altijd onwel voelt, moet je weer naar de arts gaan.

Spruw (een schimmelinfectie op vochtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte afscheiding kan veroorzaken) kan optreden als dit middel gedurende lange tijd wordt gebruikt. Als dat het geval is, moet je dat melden aan je arts.

Als je dit middel lange tijd inneemt, kan je arts extra onderzoek doen om te controleren of je nieren, lever en bloed normaal werken.

Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker. 

Mogelijke bijwerkingen Amoxicilline

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met innemen van dit middel en ga meteen naar een arts als je een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. Je hebt misschien dringend een medische behandeling nodig: 

De volgende bijwerkingen komen zeer  zelden voor (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Allergische reacties. Mogelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid of huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en het lichaam of ademhalingsproblemen. Die kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden.
 • Huiduitslag of puntvormige, vlakke, rode, ronde vlekjes onder het huidoppervlak of blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ontsteking van de bloedvatwand door een allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen.
 • Er kan een uitgestelde allergische reactie optreden, gewoonlijk 7 tot 12 dagen na gebruik van dit middel. Mogelijke tekenen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en vergroting van lymfeklieren, vooral onder de armen
 • Een huidreactie, erythema multiforme genoemd, waarbij je volgende symptomen kunt krijgen: jeukende, rood/paarse vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of de voetzolen, ‘netelroosachtige’, verheven zwellingen van de huid, gevoelige zones in de mond, de ogen en op de geslachtsdelen. Je kunt koorts hebben en je kunt zich zeer moe voelen
 • Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen van de huidkleur, bulten onder de huid, blaarvorming, puistjes, vervelling, roodheid, pijn, jeuk, afschilfering. Die kunnen gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam
 • Griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en afwijkende resultaten van bloedonderzoek (zoals een verhoogde concentratie witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen) (geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS)).
 • Koorts, rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie of gemakkelijk blauwe plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een probleem met je rode bloedcellen
 • De Jarisch-herxheimer-reactie die optreedt tijdens behandeling met dit middel voor de ziekte van Lyme en die koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag veroorzaakt.
 • Ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts
 • Ernstige bijwerkingen op de lever. Die treden vooral op bij mensen die gedurende lange tijd worden behandeld, mannen en ouderen. Je moet dringend contact opnemen met je arts in geval van:
  • ernstige diarree met bloeding
  • blaren, roodheid of blauwe plekken in de huid, donkere urine of blekere stoelgang
  • geel worden van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook verder bloedarmoede die zou kunnen resulteren in geelzucht.

Die bijwerkingen kunnen optreden terwijl je het geneesmiddel inneemt of tot meerdere weken erna.

Als je een van de bovenvermelde bijwerkingen krijgt, moet je de inname van het geneesmiddel stopzetten en moet je meteen naar je arts gaan.

Soms krijg je minder ernstige huidreacties zoals:

 • een licht jeukende uitslag (rode, rozerode vlekken), ‘netelroosachtige’ gezwollen zones op de onderarmen, de benen, de handpalmen, de handen of de voeten. Die bijwerking treedt soms op (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers).

Als je een van die bijwerkingen hebt, moet je je arts inlichten omdat dit middel dan moet worden stopgezet.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • huiduitslag
 • misselijkheid (nausea)
 • diarree

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • braken

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien). Je arts of apotheker kan u een behandeling voor spruw geven
 • nierproblemen
 • toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten met nierproblemen
 • duizeligheid
 • hyperactiviteit
 • kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij het urineren. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt om het risico op die symptomen te vermijden.
 • de tanden kunnen vlekken vertonen, die meestal verdwijnen na tandenpoetsen (dit is gemeld bij kinderen)
 • de tong kan geel, bruin of zwart worden en kan een harig uitzicht krijgen
 • een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type bloedarmoede. Mogelijke tekenen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen
 • laag aantal witte bloedcellen
 • laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling
 • het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt. Je kunt dat opmerken als u een neusbloeding heeft of als u zich snijdt.

Het melden van bijwerkingen 

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen doos en blisterverpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25oC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?                     

De werkzame stof in dit middel is amoxicilline.

Voor de Amoxicilline 750 mg geldt:

Elke tablet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 750 mg amoxicilline.

Voor de Amoxicilline 500 mg geldt:

Elke tablet bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline.

Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Amoxicilline eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Wat is Amoxicilline orale suspensie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Amoxicilline orale suspensie? 

Dit middel is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Dit middel wordt gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. Dit middel kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

Wanneer mag je dit middel niet innemen of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken? 

 • Je bent allergisch voor amoxicilline, penicilline of één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in rubriek 6.
 • Je hebt ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.

Neem dit middel niet in als een van de bovenvermelde punten op jou van toepassing is. Als je twijfelt, moet je advies vragen aan je arts of apotheker voor je dit middel inneemt.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dit middel?

Spreek met je arts of apotheker voor u dit middel inneemt, als je:

 • klierkoorts hebt (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid),
 • nierproblemen hebt,
 • niet regelmatig urineert.

Als je niet zeker bent of een van de bovenvermelde punten op jou van toepassing is, moet je contact opnemen met jouw arts of apotheker voor je dit middel inneemt.

Bloed- en urinetests

Als:

 • je urine moet worden onderzocht (op de hoeveelheid glucose) of als je een bloedonderzoek moet ondergaan om jouw leverfunctie te testen,
 • er een estrioltest wordt uitgevoerd (tijdens je zwangerschap, om na te gaan of de baby zich normaal ontwikkelt).

Vertel je arts of apotheker dat je dit middel inneemt. Dat is nuttig omdat dit middel invloed kan hebben op de resultaten van bovenstaande tests.

Neem je nog andere geneesmiddelen in?

Neem je naast dit middel nog andere geneesmiddelen in of heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan je arts of apotheker.

 • Als je allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met Amoxicilline orale suspensie , stijgt de kans op een allergische huidreactie.
 • Als je probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan uw arts beslissen om uw dosering van Amoxicilline orale suspensie aan te passen.
 • Als je geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals warfarine), kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn.
 • Als je andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline orale suspensie minder goed werken.
 • Als je methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige psoriasis) kan Amoxicilline orale suspensie een toename van bijwerkingen veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je zwanger worden of geef je borstvoeding? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen (zoals allergische reacties, duizeligheid en convulsies) kunnen ervoor zorgen dat je niet kunt rijden. Rij niet en bedien geen machines tenzij je je goed voelt.

Dit middel bevat maltodextrine (glucose). Als jouw arts je heeft gezegd dat je bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet je contact opnemen met jouw arts voor je dit geneesmiddel inneemt.

Hoe neemt je dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals jouw arts of apotheker jou dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker.

 • Schud de fles goed voor elke dosis.
 • Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur.

Instructies voor reconstitutie

Controleer voor gebruik of de verzegeling intact is.

Keer de fles om en schud om het poeder los te maken.

Vul de fles met water tot net onder het merkteken op het etiket op de fles. Keer om en schud goed, laat het schuim zinken en vul daarna met water tot het merkteken. Keer om en schud opnieuw krachtig. Schud goed voor inname van elke dosis.

Aanvullende informatie over de bereiding van de orale suspensie in de apotheek

 

Sterkte

Hoeveelheid water toevoegen (ml)

Hoeveelheid bereide suspensie (ml)

125 mg/5 ml

59

60

96

100

 

Sterkte

Hoeveelheid water toevoegen (ml)

Hoeveelheid bereide suspensie (ml)

250 mg/5 ml

57

60

 

71

75

 

76

80

94

100

113

120

De aanbevolen dosering is:

Kinderen die minder dan 40 kg wegen 

De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram.

 • Jew arts zal je zeggen hoeveel dit middel je aan jouw baby of kind moet geven.
 • De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag verdeeld over twee tot drie doses.
 • De maximale aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen 

Deze suspensie wordt gewoonlijk niet voorgeschreven aan volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen. Vraag advies aan jouw arts of apotheker.

Nierproblemen 

Als je nierproblemen hebt, kan de dosering lager zijn dan de gebruikelijke dosering.

Heb je te veel van dit middel ingenomen?  

Als je te veel van dit middel hebt ingenomen, kan dat maagklachten (misselijkheid, braken of diarree) of kristallen in de urine veroorzaken, die tot uiting kunnen komen als troebele urine of problemen bij het plassen. Licht zo snel mogelijk je arts in. Neem het geneesmiddel mee om het aan de arts te tonen.

Ben je vergeten dit middel in te nemen? 

 • Als je een dosis vergeet in te nemen, neem je de dosis in zodra je het je herinnert.
 • Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de volgende dosis.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoelang moet je dit middel innemen? 

 • Blijf dit middel innemen zo lang als jouw arts je dat heeft gezegd, ook als je je beter voelt. Je hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën overleven, kan de infectie weer de kop opsteken.
 • Als je je na de behandeling nog onwel voelt, moet je weer naar de arts gaan.

Spruw (een schimmelinfectie op vochtige plaatsen van het lichaam die pijn, jeuk en een witte afscheiding kan veroorzaken) kan optreden als dit middel gedurende lange tijd wordt gebruikt. Als dat het geval is, moet je dat melden aan jouw arts.

Als je dit middel lange tijd inneemt, kan je arts extra onderzoek doen om te controleren of jouw nieren, lever en bloed normaal werken.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zet de inname van dit middel stop en ga meteen naar een arts als je een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. Je hebt misschien dringend een medische behandeling nodig:

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen)

 • Allergische reacties. Mogelijke tekenen daarvan zijn: jeukende huid of huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en het lichaam of ademhalingsproblemen. Die kunnen ernstig zijn en af en toe zijn er sterfgevallen opgetreden.
 • Huiduitslag of puntvormige, vlakke, rode, ronde vlekjes onder het huidoppervlak of blauwe plekken. Dat is te wijten aan een ontsteking van de bloedvatwand door een allergische reactie. Dat kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen.
 • Er kan een uitgestelde allergische reactie optreden, gewoonlijk 7 tot 12 dagen na gebruik van dit middel. Mogelijke tekenen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en vergroting van lymfeklieren, vooral onder de armen
 • Een huidreactie, erythema multiforme genoemd, waarbij u volgende symptomen kunt krijgen: jeukende, rood/paarse vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of de voetzolen, ‘netelroosachtige’, verheven zwellingen van de huid, gevoelige zones in de mond, de ogen en op de geslachtsdelen. Je kunt koorts hebben en je kunt je zeer moe voelen
 • Andere ernstige huidreacties kunnen zijn: veranderingen van de huidkleur, bulten onder de huid, blaarvorming, puistjes, vervelling, roodheid, pijn, jeuk, afschilfering. Die kunnen gepaard gaan met koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam
 • Griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en afwijkende resultaten van bloedonderzoek (zoals een verhoogde concentratie witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen) (geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS)).
 • Koorts, rillingen, keelpijn of andere tekenen van een infectie of gemakkelijk blauwe plekken krijgen. Dat kunnen tekenen zijn van een probleem met jouw rode bloedcellen
 • De Jarisch-herxheimer-reactie die optreedt tijdens behandeling met dit middel voor de ziekte van Lyme en die koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag veroorzaakt.
 • Ontsteking van de dikke darm (colon) met diarree (soms met bloed), pijn en koorts
 • Ernstige bijwerkingen op de lever. Die treden vooral op bij mensen die gedurende lange tijd worden behandeld, mannen en ouderen. Je moet dringend contact opnemen met je arts in geval van:
  • ernstige diarree met bloeding
  • blaren, roodheid of blauwe plekken in de huid, donkere urine of blekere stoelgang
  • geel worden van de huid of het wit van de ogen (geelzucht). Zie ook verder bloedarmoede die zou kunnen resulteren in geelzucht.

Die bijwerkingen kunnen optreden terwijl je het geneesmiddel inneemt of tot meerdere weken erna.

Als je een van de bovenvermelde bijwerkingen krijgt, moet je de inname van het geneesmiddel stopzetten en moet je meteen naar je arts gaan. 

Soms krijg je minder ernstige huidreacties zoals:

 • een licht jeukende uitslag (rode, rozerode vlekken), ‘netelroosachtige’ gezwollen zones op de onderarmen, de benen, de handpalmen, de handen of de voeten. Die bijwerking treedt soms op (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen).

Als je een van die bijwerkingen vertoont, moet je je arts inlichten omdat dit middel dan moet worden stopgezet. 

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • huiduitslag
 • misselijkheid diarree

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • braken

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien). Je arts of apotheker kan je een behandeling voor spruw geven
 • nierproblemen
 • toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten met nierproblemen
 • duizeligheid
 • hyperactiviteit
 • kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij het plassen. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt om het risico op die symptomen te vermijden.
 • de tanden kunnen vlekken vertonen, die meestal verdwijnen na tandenpoetsen (dit is gemeld bij kinderen)
 • de tong kan geel, bruin of zwart worden en kan er harig uitzien
 • een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type bloedarmoede. Mogelijke verschijnselen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen
 • laag aantal witte bloedcellen
 • laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling
 • het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt. Je kunt dat opmerken als je een neusbloeding heeft of als je je snijdt.

Het melden van bijwerkingen 

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaar je Amoxicilline?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen doos. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Droog poeder 

Bewaren beneden 25oC.

Vloeibare suspensie  In koelkast bewaren.
Na opening moet de suspensie binnen 10 dagen worden gebruikt.

Neem dit geneesmiddel niet in als je merkt dat er tekenen van bederf zijn.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Amoxicilline orale suspensie ?

De werkzame stof in dit middel is 125 mg/5 ml of 250/5 ml amoxicilline.

Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet dit middel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Amoxicilline betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

amoxicilline bijsluiter

5 ervaringen voor Amoxicilline

 1. Anoniem

  Heb dit medicijn al vaker voorgeschreven gekregen voor verschillende ontstekingen. Ik heb er weinig last van. Een beetje last van mijn darmen, wat dunne ontlasting. Verder niks. Medicijn vind ik effectief. Meestal neemt de ontsteking de derde dag al af.
  Vrouw, 48 jaar

 2. Anoniem

  Pericoronitis: infectie rond verstandskiezen met pijn. Na trekken eerste verstandskies 1 week amoxicilline geslikt, geen infectie gekregen en heeft dus goed gewerkt. 2 weken later 3 dagen een soort gelijk antibiotica in griekenland geslikt, vervolgens tweede verstandskies getrokken en 5 dagen amoxicilline geslikt tot dat ik de 5e dag vol zat met huiduitslag en enorme jeuk, een soort rode bultjes/schijven op mijn lichaam. Ellebogen, knieën, hoofdhuid, benen en buik zaten eronder. Contact gehad met de dokter en moet gelijk stoppen. Nu afwachten wanneer het over is en hopelijk de infectie in mijn mond niet terug komt.
  Vrouw, 25 jaar

 3. Anoniem

  Ik kreeg dit medicijn ivm een heftige bacteriele keelontsteking. Ik ben erg gevoelig voor medicijnen en heb snel last van mijn maag en darmen. Ik slik dit medicijn nu 2 dagen maar ik heb weinig last van misselijkheid en diarree, eigenlijk bijna niet. Mijn tip is echt om elke keer wanneer je een pil moet nemen even een goede bodem legt in je maag (boterham, banaan, melk etc). Daarnaast neem ik tegelijkertijd een pil probiotica. Dan is een kuurtje prima te doen!
  Vrouw, 21 jaar

 4. Anoniem

  Had griepverschijnselen. Maar koorts hield aan. Uiteindelijk naar huisarts geweest en die concludeerde een bacteriële infectie aan de longen. Na een dag of 3 ging het al iets beter. Zit nu op dag 5 (nog 2 te gaan). Maar gaat steeds beter. Geen koorts meer. Hoest bijna niet meer. Ben tevreden over het middel en het gebruik. Bij mij in elk geval zover bijwerkingen.
  Man, 64 jaar

 5. Anoniem

  Ik had al 10 dagen last van hoge koorts (39°C tot 40.1°C ’s avonds). De huisarts had na 10 minuten geconstateerd dat ik een bacteriële infectie heb aan de luchtwegen. Ze zei ook dat ik na 2 dagen de koorts al zou moeten zien dalen. Helaas is dit niet het geval. Ik heb er door het nemen van deze capsules wél klachten bijgekregen. Continu krampen in de onderbuik en regelmatig naar het toilet met onvaste ontlasting. Daarbovenop komen nog hoofdpijn en misselijkheid. Eetlust is helemaal weg, maar ik probeer toch te eten voordat ik de capsule inneem, omdat mij verteld is dat dit de klachten zou verminderen. Erg jammer.
  Vrouw, 17 jaar

Een ervaring toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.