Invicorp

 195,05

Invicorp wordt gebruikt ter behandeling van erectiestoornissen. Zo kun je met dit erectiemiddel wederom stijve erecties en langer durende erecties krijgen die je in staat stellen seks te hebben met je partner. Invicorp wordt door fabrikant Evolan Pharma geproduceerd en de werkzame ingrediënten in deze erectiebehandeling verbeteren de bloedtoevoer naar je penis zodat je weer harde erecties kunt krijgen en geslachtsgemeenschap mogelijk wordt.

Let op: Wil je Invicorp kopen zonder recept? Invicorp is een receptplichtig geneesmiddel. Je dient bij je bestelling een medische vragenlijst in te vullen, waarna een geregistreerde arts beoordeelt of je dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Online medisch consult

Treated
openingstijden

24/7

verzending

Volgende dag
Gratis verzending

Apotheek in de buurt?

Extra informatie

Merk

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker


Invicorp 25 microgram / 2 mg oplossing voor injectie
aviptadil / fentolamine-mesilaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het lezen opnieuw.
- Als u nog vragen heeft, stel ze dan arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven enkel en alleen. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.
Wat staat er in deze folder
1. Wat is Invicorp en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u het gebruikt
Invicorp
3. Hoe Invicorp te gebruiken
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Invicorp
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie
1. Wat is Invicorp en waarvoor wordt het gebruikt
De actieve componenten in Invicorp (aviptadil en fentolamine-mesilaat) beïnvloeden de bloedstroom in en uit de penis. In grote lijnen verhoogt fentolamine-mesilaat de bloedstroom naar de penis, terwijl aviptadil de bloedstroom uit de penis vermindert. Als u lijdt aan een erectiestoornis, kunt u Invicorp gebruiken om gemakkelijker een erectie te krijgen. 2. Wat u moet weten voordat u Invicorp gebruikt
Gebruik Invicorp niet:
- als u allergisch bent voor aviptadil of fentolamine mesilaat of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6)
- als u leukemie (bloedkanker), multipel myeloom (botkanker) of sikkelcelanemie of eigenschap (een bloedziekte) heeft of heeft gehad, aangezien u een pijnlijke, langdurige erectie kunt krijgen
- als u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine of heparine gebruikt, inclusief orale bloedverdunnende geneesmiddelen zoals dabigatran, rivaroxaban, apixaban
- als uw arts u heeft geadviseerd geen seks te hebben vanwege uw gezondheidstoestand
- als u een penis heeft die littekens heeft of niet recht is, wat soms de ziekte van Peyronie wordt genoemd of als u abnormaal vezelig weefsel in het erectiele weefsel van de penis heeft (cavernosale fibrose)
- als u een implantaat in uw penis heeft.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Als uw erectie ongemakkelijk of pijnlijk is of langer dan 4 uur aanhoudt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of eerste hulp, aangezien de behandeling hiervan binnen 6 uur moet worden gestart.
Praat eerst met uw arts, apotheker of verpleegkundige Invicorp gebruiken als:
- u lijdt aan hart- of longproblemen of een beroerte heeft gehad (in deze gevallen moet u zich bezighouden voorzichtig met seksuele activiteit)
- u heeft een voorgeschiedenis van geestesziekte of verslaving.
Milde voorbijgaande blozen van het gezicht of de romp komt vaak voor. In zeldzame gevallen gaat dit gepaard met ongemak en abnormale hartslag of snelle pols. Als u een abnormale hartslag of een snelle pols ervaart, moet u stoppen met het gebruik van Invicorp.
Het is belangrijk dat u leert hoe u Invicorp correct moet toedienen.
Andere medicijnen en Invicorp Gebruik Invicorp niet tegelijkertijd met andere geneesmiddelen tegen erectiestoornissen.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet relevant. Invicorp is alleen bedoeld voor mannen.
Invicorp bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'.
3. Hoe Invicorp te gebruiken
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.
Invicorp is bedoeld voor injectie in het sponsachtige weefsel aan weerszijden van de schacht van de penis (intracaverneuze injectie). Een arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u ten minste de eerste injectie moet toedienen. Hierna zal uw arts u regelmatig controleren (bijv. Elke 3 maanden), vooral aan het begin van de zelfinjectietherapie.
Probeer uzelf niet met Invicorp te injecteren als:
- u niet is getoond hoe u moet injecteren uzelf
- u problemen had met de eerste injectie
- u begreep de instructies niet. Als u niet meer weet hoe u de injecties moet toedienen, neem dan contact op met uw arts. U mag de injectie niet proberen te gebruiken als u niet zeker weet wat u moet doen.
Gebruik bij kinderen en jongeren: Invicorp mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten.
Dosis
De aanbevolen dosis is 25 microgram / 2 mg. Dien niet meer dan één injectie per dag toe, en niet meer dan 3 injecties per week.
Elke ampul bevat de juiste hoeveelheid voor een enkele injectie. U moet de volledige inhoud van de ampul injecteren. Hoe u Invicorp moet gebruiken
Invicorp kan voor gebruik op kamertemperatuur worden gebracht of kan rechtstreeks vanuit de koelkast worden gebruikt. Tenzij uw arts anders heeft aangegeven, dient u de doseringsrichtlijnen te volgen die in deze bijsluiter worden gegeven, omdat Invicorp anders niet goed kan werken.
U moet de eerste Invicorp-injectie uitvoeren onder toezicht van een arts of verpleegkundige.
Voorbereiding van Invicorp-injectie
1. Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
2. Neem met twee vingers één glazen ampul en draai deze voorzichtig om ervoor te zorgen dat alle vloeistof in het onderste deel van de ampul zit.
3. Breek de bovenkant van de ampul af en plaats de ampul voorzichtig op een effen oppervlak.
4. Open de verpakking met de lange naald. U hebt de lange naald nodig om de spuit met de oplossing voor injectie uit de ampul te vullen. GEBRUIK DEZE NAALD NIET VOOR INJECTIE. Plaats de naald op een schoon oppervlak zoals een schoon papieren zakdoekje.
5. Haal de spuit uit de verpakking en plaats deze op het papieren zakdoekje.
6. Houd de spuit aan de bovenkant vast en houd de naald bij de beschermkap. Bevestig de spuit aan het open uiteinde van de naald. Duw en draai een halve slag in één richting, totdat het stevig past. Verwijder de beschermkap van de naald.
7. Steek de naald in de ampul en trek alle vloeistof uit de ampul terug in de spuit door aan de zuiger van de spuit te trekken. Plaats de beschermkap terug op de lange naald en verwijder de naald van de spuit.
8. Open de verpakking met de korte naald (voor injectie) en plaats deze op een schoon oppervlak zoals een schoon papieren zakdoekje.
9. Houd de spuit aan de bovenkant vast en houd de korte naald bij de beschermkap vast. Bevestig de naald op de spuit. Duw en draai een halve slag in één richting totdat het stevig past. Verwijder vervolgens de beschermkap.
Hoe u uzelf de injectie toedient
1. Was de injectieplaats op uw penis met water en zeep, spoel af met water en droog af met een schone handdoek.
2. Neem de spuit door de naald naar boven te plaatsen en tik voorzichtig tot aan de cilinder van de spuit opgesloten luchtbellen naar de top van de spuit gaan.
Duw voorzichtig op de zuiger tot een paar druppels komen uit de naald. Doe dit om lucht in de naald te voorkomen.
3. Houd de spuit vast met de naald haaks op de zijkant van de penis.
4. Zorg ervoor dat u niet in de urinewegen of in zichtbare bloedvaten injecteert. Injecteer in de grijze gearceerde gebieden.
5. Duw de naald in de penis totdat ongeveer de helft van de naald erin zit. Duw voorzichtig op de zuiger van de spuit en injecteer alle vloeistof.
6. Haal de naald eruit en plaats de beschermkap op de naald.
7. Plaats de onderdelen van de ampul, de gebruikte spuit en naald voorzichtig in een naaldcontainer om de naalden weg te gooien.
Na injectie van Invicorp
Na zelfinjectie met Invicorp duurt het even voordat u een erectie krijgt. De injectie moet zorgen voor een voldoende erectie om u in staat te stellen geslachtsgemeenschap te hebben.
De erectie duurt normaal gesproken niet langer dan een uur.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of eerste hulp als u een erectie heeft die langer dan 4 uur aanhoudt na het injecteren van Invicorp.
Als u meer Invicorp heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts, eerste hulp of apotheker als u meer Invicorp heeft ingenomen dan in deze bijsluiter staat vermeld of meer dan uw arts heeft voorgeschreven.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Ernstige bijwerkingen
Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers
- Langdurige en pijnlijke erectie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of eerste hulp als uw erectie langer dan 4 uur duurt.
Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Angina, pijn op de borst. Neem contact op met uw arts of eerste hulp.
- Hartaanval en ademhalingsmoeilijkheden, angst, mogelijk straling van sterke pijn in de linkerarm en pijn op de borst. Stop met het gebruik van het geneesmiddel en zoek onmiddellijk dringend medisch advies als u deze bijwerkingen ervaart. Andere bijwerkingen
Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen
- Spoelen van het gezicht en het bovenste deel van het lichaam.
- Blauwe plekken rond de injectieplaats Om het risico op blauwe plekken te verminderen, moet u tijdens de zelfinjectie zichtbare bloedvaten (aderen) vermijden.
Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers
- Hoofdpijn, duizeligheid.
- Verhoogde hartslag (pols)
- Abnormaal hartactie
. Stop met het gebruik van het geneesmiddel als u deze bijwerkingen ervaart. - Ophoping van bloed onder de huid eromheen de injectieplaats. Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers - Kleine knobbeltjes op de penis kunnen optreden bij herhaalde injecties. - Pijn op de injectieplaats. Rapportage van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks via internet melden op www.mhra.gov.uk/yellowcard. U kunt ook Freephone 0808 100 3352 bellen (beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur) of een papieren formulier invullen dat verkrijgbaar is bij uw plaatselijke apotheek . Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Invicorp
Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. Bewaren in de koelkast (2-8 ° C). Niet bevriezen. De ampul kan voor gebruik op kamertemperatuur worden gebracht. U dient de injectie binnen 24 uur na het uit de koelkast halen te gebruiken. De ampul en naald moeten in een daarvoor geschikte container worden gedaan. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker hoe dat moet gooi geneesmiddelen die u niet meer gebruikt weg. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu. 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Wat Invicorp bevat
- De werkzame stoffen zijn aviptadil en fentolamine-mesilaat.
Elke ampul Invicorp 25 microgram / 2 mg bevat 25 microgram aviptadil en 2 mg fentolamine-mesilaat. - De andere stoffen in dit middel zijn: natriumchloride, dinatriumedetaat, fosforzuur, zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injectie. Hoe ziet Invicorp eruit en wat is de inhoud van de verpakking Invicorp is een steriele oplossing voor injectie (0,35 ml), verpakt in een lichtbruine glazen ampul. De ampul (len) is (zijn) verpakt in kartonnen doos (sen). De ampul (len) is / zijn samen verpakt in een aparte doos met spuit (en) en naalden.
Verpakkingen:
Glazen ampul 1 x 0,35 ml met 1 spuit, 1 30G naald en 1 21G naald
Glazen ampullen 2 x 0,35 ml met 2 spuiten, 2 30G naalden en 2 21G naalden
Glazen ampullen 3 x 0,35 ml met 3 spuiten, 3 30G naalden en 3 21G naalden
Glazen ampullen 4 x 0,35 ml met 4 spuiten, 4 30G naalden en 4 21G naalden
Glazen ampullen 5 x 0,35 ml met 5 spuiten, 5 30G naalden en 5 21G naalden
Glazen ampullen 10 x 0,35 ml met 10 spuiten, 10 30G naalden en 10 21G naalden
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Evolan Pharma AB Box 120
SE-182 12 Danderyd Zweden
Fabrikant
HB-Medical ApS Dr. Neergaardsvej 17 DK- 2970 Hørsholm Denemarken Rechon Life Science AB Soldattorpsvägen 5 Limhamn Zweden
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2015

Beschrijving

Over Invicorp

Indien je Invicorp kopen wilt, dien je de bijsluiter goed door te lezen om van alle belangrijke informatie op de hoogte te zijn. Invicorp is een behandeling tegen erectiestoornissen die via een injectie in de zwellichamen van de penis wordt toegediend.

Invicorp bevat 25mcg aviptadil en 2mg fentolamine mesilaat per injectie en verhelpt erectieproblemen doordat het de bloedtoevoer naar de penis tijdelijk stimuleert en het wegvloeien van het bloed uit de penis tijdelijk vermindert om zo stijve erecties te veroorzaken en langdurige erecties te creëren waarmee het mogelijk wordt om seks te hebben.

Invicorp wordt vaak als behandeling tegen impotentie aangeraden als je alprostadil bevattende erectiemedicatie hebt geprobeerd en dit te weinig of geen effect op je erectiestoornis heeft gehad.

Je online Invicorp bestellen als je:

  • Dit erectiemiddel eerder hebt gebruikt op aanraden van je arts
  • Als je arts heeft uitgelegd hoe Invicorp gebruikt moet worden

Patiënten die Invicorp gebruiken tegen erectieproblemen dienen eenmaal per 3 maanden bij de art of uroloog op controle te gaan.

Wat is de oorzaak van erectiestoornissen?

Ongeveer de helft van alle mannen boven de 40 jaar heeft last van erectiestoornissen en zeker 25% van de mannen onder de 40 kampt met erectieproblemen. Er zijn verschillende oorzaken van impotentie, zoals een onderliggende aandoening zoals hoge bloeddruk of diabetes (suikerziekte). Soms kunnen ook leefstijlfactoren zoals overmatig alcoholgebruik, overgewicht, roken en recreationeel drugsgebruik erectiestoornissen veroorzaken. Deze fysieke oorzaken van erectiestoornissen kunnen vaak door middel van aanpassing in je leefstijl worden vermindert.

Daarnaast zijn er verschillende emotionele factoren die erectieproblemen veroorzaken, zoals angst rondom seksualiteit, nervositeit bij nieuwe relaties en ook werkdruk en stress kunnen erectiestoornissen veroorzaken.

Wanneer een man seksueel opgewonden raakt  geven bepaalde chemische stoffen een signaal af aan het lichaam, waardoor de bloedvaten wijder worden en er zo bloed richting de zwellichamen in de penis kan stromen. Zo ontstaat er een harde erectie. Bij erectiestoornissen zijn de bloedvaten vaak vernauwd waardoor er niet genoeg bloed naar de penis stromen kan ondanks de aanwezigheid van seksuele stimulatie of opwinding. Daarom zijn hart-en vaatziekten zoals hypertensie en diabetes vaak een reden voor impotentie.

Hoe kan ik erectiestoornissen behandelen?

Vaak is het goed om bij leefstijl gerelateerde oorzaken van impotentie te beginnen (bijvoorbeeld vaker sporten, gewichtsverlies en stoppen met roken en het gebruik van recreationele drugs. Daarnaast kan het ook helpen om bepaalde psychologische factoren bij erectiestoornissen weg te nemen door eventueel met iemand te praten of werkdruk te verminderen.

Wanneer deze aanpassingen geen verbetering bij erectieproblemen geven en waar er wordt gedacht dat een verminderde bloedsomloop de oorzaak van je erectiestoornissen is kan een behandeling tegen erectiestoornissen worden voorgeschreven door je (online) arts.

Erectiepillen

Vaak zijn erectiepillen zoals Viagra, Cialis, Tadalafil of Levitra de eerste behandelingsoptie bij erectiestoornissen, maar indien deze orale  erectiemedicatie niet geschikt voor je zijn of niet genoeg effect bij erectieproblemen hebben kan een andere behandeling tegen erectiestoornissen uitkomst bieden.

Erectiestoornismedicatie zoals Invicorp kan voorgeschreven worden en het is dan ook van belang dat je gebruik van erectiemedicijnen door middel van injecties met jouw huisarts of uroloog bespreekt. Zo kan de arts ook gelijk controleren of er bepaalde aandoeningen ten grondslag van jouw erectieproblemen ligt en de geschikte behandeling van erectiestoornissen voor je voorschrijven.

Hoe werkt Invicorp bij erectiestoornissen?

De twee werkzame bestanddelen in Invicorp zijn aviptadil and fentolamine mesilaat. fentolamine mesilaat helpt bij het verlagen van de bloeddruk in de aderen waardoor het bloed makkelijk naar de penis stroomt. De werking van aviptadil is ongeveer hetzelfde maar helpt ook het bloed in de penis te houden zodra er sprake is van seksuele opwinding om zo hardere erecties en langer durende erecties te veroorzaken.

Bijwerkingen Invicorp Voordat u tot online Invicorp kopen gaat dient u de bijsluiter goed door te lezen voor een opsomming van alle mogelijke bijwerkingen van deze behandeling tegen erectiestoornissen die 25mcg Aviptadil en 2mg fentolamine mesilaat bevat en door middel van injectie in de penis wordt toegediend. Informeer uw huisarts of uroloog ook ten alle tijden van eventuele bijwerkingen. Indien u tijdens gebruik van dit erectiemiddel symptomen van een allergische reactie opmerkt (zwelling van de lippen, het gezicht of de keel) dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken. Daarnaast dient u bij de volgende symptomen ook direct om medische hulp te vragen. Stel uw sekspartner hier ook eventueel van op de hoogte zodat eventuele bijwerkingen van deze erectiemedicatie snel worden waargenomen: Priapisme ( een erectie die meer dan 4 uur aanhoudt en niet wegtrekt). Pijn op de borst Hartaanval Versnelde hartslag Ademhalingsmoeilijkheden Enige andere bijwerkingen die ernstig zijn Versnelde polsslag Veel voorkomend (1 of minder dan 1 op de 10 gebruikers): Rood worden in het gezicht, blauwe plekken op injectielocatie. Regelmatig voorkomend (1 of minder dan 1 op de 100 gebruikers): Hoofdpijn, duizeligheid, verhoogde hartslag, bloedophoping onder de injectielocatie. Zelden voorkomend (1 of minder dan 1 op de 1000 gebruikers): Pijn of kleine nodules op de plek waar u de injectie geplaatst heeft, priaprisme Zeer zelden voorkomend (1 of minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Angina, hartaanval, ademhalingsmoeilijkheden, angstigheid. Waarschuwingen Inname met andere medicijnen Stel tijdens het online Invicorp bestellen de arts altijd op de hoogte van alle (erectie) medicatie op recept en medicatie van de drogisterij die u gebruikt zodat de arts een goede inschatting kan maken van de veiligheid van gebruik van dit medicijn tegen impotentie. Invicorp dient niet samen met de volgende medicatie te worden gebruikt: Andere erectiebehandelingen zoals Viagra, Cialis, Spedra, Levitra etc. Bloedverdunners zoals warfarine, heparine, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Recreationele drugs. Aandoeningen om bij uit te kijken Licht uw (online) arts ook altijd in over aandoeningen of allergieën die u heeft of heeft gehad. U mag Invicorp niet gebruiken wanneer : Allergisch bent voor een van de ingrediënten van Invicorp. U leukemie, multipel myeloom of sikkelcelanemie heeft of heeft gehad. U bloedverdunners gebruikt. Uw arts heeft aangegeven dat u geen seks mag hebben vanwege een aandoening. U een fysieke vervorming van de penis of littekenweefsel op de penis heeft. U een penisimplantaat heeft. Uw dokter dient ook te worden ingelicht indien u: U ooit een hartaandoening, longaandoening of beroerte heeft gehad. U momenteel of eerder een mentale aandoening of verslavingsprobleem heeft gehad. Bij de bovengenoemde aandoeningen kan het zijn dat u bepaalde voorzorgsmaatregelen dient te nemen voordat u Invicorp mag gebruiken. Zwangerschap en borstvoeding Deze medicatie tegen erectiestoornissen dient niet door vrouwen gebruikt te worden. Rijvaardigheid en gebruik van machines Indien u duizelig wordt of andere bijwerkingen waarneemt die uw rijvaardigheid beïnvloeden dient u deze behandeling tegen impotentie niet te gebruiken en met uw huisarts te overleggen. SOA’s Bij gebruik van de Invicorp injectienaalden kan er een klein beetje bloed op de injectielocatie te zien zijn. Aangezien dit de kans op SOA’s kan vergroten dient u bij gebruik van Invicorp tijdens de seks condooms te gebruiken.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Wees de eerste om “Invicorp” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op

Stel uw vraag, we beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.